תנא דבי אליהו: [זאלקווא] תקנ"ט – חותמות חשובות

300$

תנא דבי אליהו עם פירוש 'ישועות יעקב' מאת רבי יעקב ב"ר נפתלי הירץ מבראדי

בשער הספר נרשם: '… וגם היה חסר בהם פרק כ' של חלק ב' והפרק העשרים הועתק אצל כבוד הרב הגאון תפארת ישראל מופת הדור המפורסם מהור"ר לוי יצחק נר"ו אב"ד דק"ק בארדיטשוב וזעליחוב'.

יש רושמים שזו הוצאת תקס"ז רק עם שער שונה. קכח דף. 17 ס"מ. מעט נקבי עש, עמוד אחרון קצת דהוי, מצב טוב.

חותמות בעלים:

  • רבי שמעון סופר – אב"ד סענדרא ופאקש (תרכ"ז-תרצ"א) בן הגאון רבי אליעזר זוסמן סופר, חתן מהר"ם סופר אב"ד טיסא-פירעד.
  • רבי שמשון אלטמאן הי"ד – בן הגאון רבי יהודה אלטמאן בעל 'מי יהודה' אב"ד סענדרא ופאקש על מקום חותנו הנ"ל.

1 במלאי